2,990฿
1,390฿
คอร์สนี้จะทำให้น้องสอบ TOEIC ได้คะแนนประมาณ 600-700 คะแนน
1,990฿
690฿
คอร์สนี้จะทำให้น้องสอบ GAT ได้คะแนนประมาณ 100-120 คะแนน
2,990฿
1,390฿
คอร์สนี้เน้นหลัก Grammar ทุกเรื่องที่มีในภาษาอังกฤษที่เราต้องรู้เพื่อใช้สอบ และใช้จริง