อังกฤษนับ 1 | ปูพื้นฐาน ง่ายๆ

อังกฤษนับ 1 | ปูพื้นฐาน ง่ายๆ – ใครโง่มาก เรียนมาตั้งแต่เด็กไม่เกทซักที เชิญเรียนคอร์สนี้
* สอนกันใหม่ตั้งแต่ ABC มาเริ่มกันใหม่ตั้งแต่ต้น
* คนเรามันต้องพัฒนากันได้สิ จะเด็ก จะแก่ ไม่เกี่ยว

Episode 1 ABC
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/977076105760108/

Episode 2 Number 123
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/981405685327150/

Episode 3 Greetings
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/990601787740873/

Episode 4 Greetings 2
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/995345037266548/

Episode 5 My name is…
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/1000096910124694/

Episode 6 Saying good bye
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/1004721299662255/

Episode 7 Nouns คำนาม
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/1009569205844131/

Episode 8 Everyday objects
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/1014409778693407/

Episode 9 Simple Sentence and Present Simple Tense
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/1020446518089733/

Episode 10 tenses
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/1030713047063080/

Episode 11 tenses (ตอนที่ 2)
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/1035376093263442/

Episode 12 การตั้งคำถาม
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/1039527806181604/

Episode 13 Prepositions of Time and Place : in, on, at
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/1043285319139186/

Episode 14 การเดาศัพท์จาก prefix
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/1047298315404553/

Episode 15 เทคนิคจำศัพท์ขั้นเทพ : Synonyms
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/1051051155029269/

Episode 16 Participial Adjectives
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/1058335337634184/

ครูพี่ติงลี่ รชต กิตติโกสินท์
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • TU-GET 250/250 Part Structure
  • งานวิจัยเรื่อง Investigation into Learning Strategies and Delexical Verb Use by Thai EFL Learners ตีพิมพ์ใน 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies Volume 21(2), June 2015 ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับระดับโลก
  • นักเขียนคอลัมน์ลงนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เช่น    I get English ฐานเศรษฐกิจ
  • อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ (หลักสูตรปริญญาโท) และอื่นๆอีกมากมาย