อังกฤษติดตัว

อังกฤษติดตัว | สบายๆ เรียนเพลินๆ – เรียนอังกฤษแบบ Brush up อาจจะลืมไปบ้าง
* มาปัดฝุ่นกัน ทั้งนักเรียน คนทำงานเรียนได้หมด
* หัวข้อหยิบยกจาก Facebook ข่าวหรือเรื่องที่อยู่ใน Social

Ep. 1 I teach myself English.
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/978267218974330/

Ep. 2 เรียนอังกฤษกับมหาวิทยาลัยระดับโลก!!!
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/982775538523498/

Ep. 3 คำถามจากตม.เกาหลี อันยอง~
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/987459594721759/

Ep. 4 ผู้สาวขาเลาะ Outgoing girl
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/991876740946711/

Ep. 5 Facebook comment reading
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/996719610462424/

Ep. 6 ศัพท์จากคดีดัง
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/1001554993312219/

Ep. 7 Psychology test
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/1006192099515175/

Ep. 8 General Knowledge
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/1010856455715406/

Ep. 9 Psychology Test อีกแล้วววว
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/1016304175170634/

Ep. 10 The Hardest “True or False” Quiz You’ll Take Today
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/1021892237945161/

Ep. 11 Ghost Stories
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/1032030930264625/

Ep. 12 42 Incredibly Weird Facts You’ll Want To Tell All Your Friends
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/1036724783128573/

Ep. 13 เคล็ดลับเรียนอังกฤษยังไงให้เก่ง : ข้อ 1 ใช้ดิคให้เป็น
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/1040538692747182/

Ep. 14 International Brands
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/1044368782364173/

Ep.15 Romantic Personality Test
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/1052069974927387/

Ep.16 iPhone X and News Headlines
https://www.facebook.com/tinglyenglish/videos/1062877520513299/

ครูพี่ติงลี่ รชต กิตติโกสินท์
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • TU-GET 250/250 Part Structure
  • งานวิจัยเรื่อง Investigation into Learning Strategies and Delexical Verb Use by Thai EFL Learners ตีพิมพ์ใน 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies Volume 21(2), June 2015 ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับระดับโลก
  • นักเขียนคอลัมน์ลงนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เช่น    I get English ฐานเศรษฐกิจ
  • อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ (หลักสูตรปริญญาโท) และอื่นๆอีกมากมาย